2. asteen toimintaryhmät

Verkoston toimintaa ohjaa yhteistyössä laadittu sopimus II-asteen koulutusyhteistyöstä, joka on uusittu vuonna 2022.

  1. Sivistysjohtajien ja koulutuksen järjestäjien toimintaryhmä

2. Rehtorien /toimialapäälliköiden toimintaryhmä

3. Opinto-ohjaajien toimintaryhmä

4. Paikalliset toimintaryhmät (Perhonjokilaakso, Lestijokilaakso ja Kokkola)

5. Tarvittaessa muita asiantuntijaryhmiä

Toisen asteen koordinaattori vastaa yhteistoiminnan koordinoinnista. Koordinaattori Terhi Petäjälle (terhi.petaja@kpedu.fi ) voi esittää toiveita ja ideoita yhteistyön kehittämiseksi.